เนื้อเยื่ออวัยวะของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลเด็กซินซินนาในสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยโยโกฮามาซิตี้ (YCU) ในญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยผลักดันวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ใกล้ชิดกับเนื้อเยื่ออวัยวะของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นในวันหนึ่งจากเซลล์ของตัวเอง นักวิทยาศาสตร์แพทย์”วิธีนี้อาจใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 1